top of page

Min historia 

Arbetat inom psykiatri sedan 1991

När jag var 20 år läste jag psykoanalytikern Alice Millers böcker     "Det självutplånande barnet" och "Svart pedagogik" och var mycket fascinerad av hur hon arbetade och vilken förståelse för människan hon hade. Jag bestämde jag mig där och då att jag själv ville gå i psykoterapi och att jag ville bli psykoterapeut! Jag hade som tonåring jobbat med hundpsykologen Anders Hallgren och hade alltid varit intresserad av att förstå, kommunicera och hjälpa både människor och djur. Det fina är att jag nu har ibland med mig mina hundar Bliss och Totte i mitt arbete. 

 

Jag gick på Röda Korsets Högskola och tog examen som sjuksköterska 1991. Jag specialiserade mig inom psykiatri som är en

1 årig vidareutbildning utbildning på Karolinska Institutet och tog den examen 1993. Sedan gick jag 2 år på grundläggande psykoterapi utbildning  (psykodynamisk) som ingår i psykologprogrammet och gick ut 1999. År 2020 bestämde jag mig för att gå 3-åriga psykoterapiprogrammet på Sapu som har integrativ inriktning och fokus på det psykodynamiska och affektterapier samt även avancerad  KBT  för att bli legitimerad integrativ psykoterapeut.

Jag har arbetat inom psykiatri sedan 1991 och jag har genom åren fått erfarenhet inom de flesta områden. Akutpsykatri, korttidsvård, jourverksamhet (akuta kriser) BUP, psykosvård. BUP har jag arbetat på sammanlagt i 4 år.  Jag har arbetat 3 år på en samtalsmottagning och kvinnojour med våld i nära relation. Jag har arbetat med psykoterapier och stödsamtal och behandlingar på Nacka psykiatriska öppenvård.

Jag är utbildad i  korttidsterapier och längre terapier och parterapier. Jag har mycket lång erfarenhet av kriser och akuta ärenden. 

Jag har också  arbetat som chef vid två tillfällen och tyckt det varit oerhört roligt och spännande att leda  och samarbeta med en personalgrupp.

Jag har gått kurs  för vårdpersonal i pskykedelisk vetenskap hos Nätverket för psykedelisk vetenskap. Jag tycker ämnet är intressant och följer forskningen. (Många ungdomar söker sig till psykedeliska upplevelser och kan ibland gå vilse).

 

Min sjuksköterska examen och erfarenhet har jag haft stor nytta av. Då jag ser helheten, har medicinsk kompetens och jag har arbetat även inom somatiska vården och på psykiatriska avdelningar som krävt somatisk kompetens.

Jag har arbetat som ung med hundpsykologen Anders Hallgren, han var riktig psykolog i grunden. Skriver mer om min erfarenhet om hundar under fliken Terapihund.

 

Sist men av oerhörd stor vikt och betydelse har jag gått i psykodynamisk psykoterapi och analys. Det har varit en av de viktigaste delarna av min utbildning.

IMG_1635.PNG
bottom of page