top of page

Integrativ Psykoterapi - metoderna 

Jag skräddarsyr din behandling!

Jag arbetar integrativt med olika metoder och min bas är i relationell psykodynamisk metod. Tillsammans kommer vi fram till hur vi ska arbeta. 

 

Mina metoder jag integrerar är:

Affektfokuserad och emotionfokuserad terapi och KBT .

och

 Lifespan Integration , Deep Brain Reorienting 

Somatic Experiencing

Central i psykodynamisk terapi är att tidiga relationer och påverkar vår utveckling och hur vi relaterar till andra och oss själva.

 

  • Relationell psykoterapi.

Relationen till dig och dina behov är centrala. Jag arbetar också anknytningsorienterat och eftersträvar att du ska känna dig motiverad och det ska kännas tryggt att komma till mig. Du ska känna dig sedd, förstådd och hörd. Och det skapar grund för läkning och växa fram en positiv förväntan.

  • Affektfokuserad (AFT) psykoterapi

är känslor centrala. Alltmer forskning visar på emotionernas centrala roll i psykoterapi för förändring ska ske och att förtroendet och relationen till terapeuten är nödvändig.

 AFT bygger på psykodynamisk konfliktteori, inlärningsteori, affektteori och anknytningsteori. 

 

Affektfokuserad psykoterapi menar att många av våra problem härrör från konflikter och rädslor som är kopplade till våra känslor. Känslor kan vara kopplade exempelvis till skam eller rädsla. 

Vi behöver uppleva och förstå våra känslor och veta vad de kommunicerar för att må bra och känna flöde i livet.

 

Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

Denna metod arbetar vi både med beteende och tankar och känslor. Det kan vara övertygelser, grundantaganden och tankar som behöver reflekteras över. Det kan vara hemuppgifter som vi kommer gemensamt fram till som innebär att du får träna på något.

bottom of page