top of page

Tjänster & priser:

Det finns många olika anledningar att börja gå i psykoterapi.

 

Du vill förstå dina känslor, tankar och handlingar bättre och stärka din självkänsla.

Du kanske har oro och ångest. Du har varit utsatt för trauma. Du har varit med om våld i en relation. Du är nedstämd. Du genomgår en livskris.

Som par kanske ni längtar efter förståelse och kontakt och vill satsa på er reelation. 

Är du förälder så har jag en Hjälplinje för föräldrar här! 

'

Tjänster:

Prislista:

 • Personlig utveckling

 • Traumabehandling

 • Våld i nära relation

 • Krisstöd och krishantering

 • Psykoterapi vid nedtrappning av psykofarmaka

 • Sorgbearbetning

 • Parterapi

 • Familjeterapi

 • Rådgivning till föräldrar

 • Psykoterapi: 50 min. 1200 kr. 

 • Parterapi: 90 min. 2200 kr

 • Unga vuxna: 50 min.  ( 18-26 år) 1000 kr.

 • Student heltid: 1000 kr.

 • Föräldrastöd telefon: 30 min. 650 kr.

 • Föräldrastöd på plats/digitalt. 50 min. 1000 kr

 • Hembesök: 90 min. 3000 kr plus biltillägg. 

 • Finns paket priser inom alla format. 

 • Psykoterapi är en förändringsprocess och för att nå resultat brukar det behövas ca 15 sessioner.

bottom of page